0544 403 48 47

Tüm hukuki konularda bize danışabilirsiniz

Facebook

Instagram

 

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi, koşullarının oluşması halinde iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir. Borçlu tarafın haksız bir icra veya iflas takibi karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği ve devamında hangi süreçlerin işleyeceği, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için hangi hukuki imkanlara sahip olduğu, borçlu tarafın mallarının nasıl haczedileceği ve ne şekilde parayı çevrileceği, hangi koşullar gerçekleştiğinde iflasının talep edilebileceği gibi konularda şahıs ve şirketlerin etkili hukuki yardım alması büyük önem teşkil etmektedir.

Davgan Hukuk Bürosu; müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem Alacaklı hem de Borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili sürekli yenilenen teknolojik imkanları ve icra takip programları ile en iyi hukuki desteği sunmaya çalışmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmaktadır:

 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Haciz ve Muhafaza işlemlerinin  yapılması
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemlerinin yapılması
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Konkordato ilanı
 • Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takip edilmesi,
 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
Open chat
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?