0544 403 48 47

Tüm hukuki konularda bize danışabilirsiniz

Facebook

Instagram

 

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Davgan Hukuk ve Danışmalık hukuk ofisi gayrimenkul hukuku alanında mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi, imar planlarının hazırlanması, kabul edilmesi ve onaylanması, plan değişikliklerinin yapılması, revizyonu, mevzi ve ıslah, koruma imar planları, imar planlarının uygulanması, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma işlemleri,  Kamulaştırmadan arta kalan taşınmazların değerlendirilmesi, bölgeleme, parselleme yapı izin ve denetimi vb. konularda idari merci başvuruları, ilgili davaların takibi, davalara müdahillik gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

 • Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
 • Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi (tahliye işlemleri )
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Alım – Satım  sözleşmeleri
 • Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz
 • Yabancıların mülk edinmesi işlemleri
 • Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.
Open chat
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?