0544 403 48 47

Tüm hukuki konularda bize danışabilirsiniz

Facebook

Instagram

 

Aile Hukuku

Davgan Hukuk Ve Danışmanlık gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki her türlü aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

AİLE HUKUKU VE BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN HİZMETLERDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Nafaka Davaları
 • Evlilik Birliğinin Sona Ermesinden Kaynaklanan Eşya Davaları
 • Kadın İçin Bekleme (İddet) Süresinin Kaldırılması Davası
 • Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi
 • Velayet Davaları
 • Babalık Ve Soybağının Reddi Davaları
 • Evlat Edinme Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Tanıma /Tenfiz Davası ( Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ya da yabancıların yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi)
 • Ailenin Korunmasına Dair Davalar
 • Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
 • Evlenme İşleminin İptali Veya Yokluğuna Dair Davalar
Open chat
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?